Fora de col·lecció

  • La paraula de l'àngel

    Dominique de Courcelles La paraula de l'àngel

    Una aproximació plural als goigs

    Edició a cura d'Ignasi Moreta, traducció d'Helena Cots

    Els goigs de Catalunya provenen d’un esdeveniment evanescent i inobjectivable, indefinidament rememorat: la paraula d’un àngel a una jove verge, paraula que és anunci i promesa de salvació, de vida que transcendeix la mort. Aquesta paraula, que imprimeix i fecunda el cos de carn de la Verge, imprimeix i fecunda una sèrie indefinida d’escriptures específiques.

No tot hi cap en els calaixos tancats de les nostres taxonomies. No tot encaixa en els límits que nosaltres mateixos ens fixem. Però no exclourem les aus alienes al corral quan tenen ales per volar amunt i visió penetrant per il·luminar-nos. Si hi ha rigor, qualitat i ambició, la resta pot ser secundari.