Sagrats i Clàssics

 • Exercicis espirituals

  Ignasi de Loiola Exercicis espirituals

  Traducció del castellà de Ramon M. Torelló, introducció de Josep M. Rambla, annexos de Xavier Melloni i Roland Barthes

  A través dels Exercicis espirituals, Ignasi de Loiola sotmet la meditació religiosa a una feina metòdica. El llibre proporciona materials, perfectament estructurats, per a un recés interior de fins a quatre setmanes. Es tracta d'una proposta de pedagogia espiritual amb la finalitat d'elaborar tècnicament una interlocució amb Déu.

 • Lamentació per les divergències

  Lamentació per les divergències

  Ensenyaments de Shinran atribuïts a Yuien

  Edició i traducció de Bernat Martí i Oroval

  La Lamentació per les divergències és un dels escrits budistes més llegits al Japó des de principis del segle xx fins a l'actualitat. Es tracta d'una obra envoltada de nombrosos enigmes. Escrita entre la segona meitat del segle XIII i la primera meitat del segle XV, és un text on s'afirma que es recullen els ensenyaments d'una de les figures més influents del budisme japonès, Shinran (1173-1262), considerat el fundador de la tradició japonesa anomenada la Veritable Escola de la Terra Pura. A finals del segle XIX i principis del segle XX no sols esdevingué una obra llegida amb profusió pels fidels d'aquesta tradició budista, sinó que superà els límits dels cercles budistes per convertir-se en un escrit conegut pel gran públic.

 • Contes cabalístics

  Nahman de Bratslav Contes cabalístics

  Edició i traducció de Joan Ferrer i Jordi Sidera

  Els Contes cabalístics són un document de primer ordre dins l'hassidisme, un moviment divers i plural arrelat en les tradicions més esotèriques de la religió jueva. L'hassidisme es pot entendre com l'evolució lògica dels diferents corrents místics d'època medieval fruit de la necessitat sentida de renovació espiritual del judaisme. L'experiència mística hassídica proposa la integració plena de l'individu en el cosmos. Lluny dels dualismes clàssics, l'hassidisme concep la corporalitat com un dels múltiples aspectes del diví. Els actes quotidians s'han de retornar a la dimensió sagrada de la qual provenen.

 • Càntic dels Càntics de Salomó

  Càntic dels Càntics de Salomó

  Edició i traducció de Narcís Comadira i Joan Ferrer

  El Càntic dels Càntics de Salomó és el poema d'amor més celebrat de la literatura universal i, alhora, un dels més controvertits. A causa de la seva integració en el cànon bíblic, el Càntic ha estat llegit tradicionalment com una al·legoria de les relacions entre Déu i el seu Poble. Tanmateix, en el text no es parla de Déu. Tant si el Càntic és un conjunt de fragments com si és un poema oníric, el que importa és la seva febrada eròtica. L'amor del Càntic és d'entrada un amor físic, sense cap dissimulació de la fisiologia. És aquesta carnalitat la que fa possible tota lectura simbòlica i al·legòrica del text, tota lectura espiritual, teològica i mística.

 • Moisès i Aaron

  Arnold Schönberg Moisès i Aaron

  Edició i traducció de Lluís Duch amb la col·laboració de Josep Barcons.

  L'òpera d'Arnold Schönberg Moisès i Aaron és una de les manifestacions artístiques més significatives del segle xx justament perquè el compositor vienès va saber plasmar d'una manera aguda i radical les profunditats més pregones de l'ésser humà en uns temps de màxima conflictivitat. La trama argumental gira sobretot a l'entorn del total antagonisme entre la religió del poble —que sempre posseeix una tirada més o menys idolàtrica— i la veritat nua i pura —que molt sovint ha donat lloc a una perillosa idolatrització del concepte.

 • Llibre de la Creació

  Manuel Forcano Llibre de la Creació

  Edició i traducció de Manuel Forcano

  Misteri és la millor paraula per definir el Llibre de la Creació, un breu i antic opuscle d'especulació cosmològica i cosmogònica d'origen imprecís, de difícil datació, d'autor desconegut, de contingut difús, d'estil lacònic i de sintaxi obscura, potser el text més enigmàtic de la literatura hebrea de tots els temps. Tanmateix, tot i la seva brevetat i les extremes dificultats per comprendre'n el missatge, mai tan poques paraules no havien tingut tant poder ni fascinat tantes ments preclares.

 • La saviesa dels pares d'Israel

  La saviesa dels pares d'Israel

  El tractat Abot de la Misnà

  Traducció del text hebreu i arameu de Joan Ferrer, introducció i notes de Jordi Sidera

  Són sentències breus, immediates, intel·ligibles: sentències de saviesa dels pares d’Israel. L’Abot, un tractat insòlit dins la Misnà (la Torà oral), és un dels textos més difosos i celebrats del món hebreu. Escrit en un acurat estil literari, l’Abot ens presenta unes reflexions que es descabdellen amb elegància i s’il·luminen mútuament.

 • Dīwān

  Hal·lāg Dīwān

  Edició, traducció i cal·ligrafia àrab de Halil Bárcena

  Predicador popular, viatger i pelegrí infatigable, missioner errant per terres de l’Orient, savi inspirat i poeta de la unió mística i l’amor diví, Ḥusayn ibn Manṣūr al-Ḥal·lāğ (858-922) és cèlebre per la seva poesia extàtica i sapiencial, que presentem en aquest volum en traducció catalana directa de l’original àrab. Aquesta edició incorpora el text àrab cal·ligrafiat pel mateix traductor, i presenta la poesia hal·lāgiana amb una nova ordenació temàtica que en facilita la lectura.

 • Demostració a Teòfil

  Lluc Demostració a Teòfil

  Evangeli i Fets dels Apòstols segons el Còdex Beza

  Edició i traducció de Josep Rius-Camps i Jenny Read-Heimerdinger

  Han hagut de passar gairebé dos mil anys perquè l’obra de Lluc, desmembrada des de les primeries del segle segon en dos llibres de gènere literari ben divers (Evangeli i Fets), pugui ser llegida unitàriament com el que és: un informe —una demostració— sobre la messianitat de Jesús, redactat en dos volums per un mestre jueu i adreçat a un personatge molt notable, l’«excel·lentíssim Teòfil», fill d’Annàs i cunyat de Caifàs, summe sacerdot durant els anys 37-41 dC.

 • Les estrofes del Samkhya

  Ishvarakrishna Les estrofes del Samkhya

  Edició i traducció de Laia Villegas

  Les estrofes del Samkhya (Samkhyakarika) ens reporten les grans intuïcions del Samkhya, el sistema filosòfic més antic de l’hinduisme. Al segle IV dC, el seu autor, Ishvarakrishna, hi recull antigues doctrines presents de manera dispersa i no sistemàtica en les Upanisad, els Purana i el Mahabharata. Aquesta edició presenta el text original sànscrit en alfabet devanagari, la corresponent transliteració romanitzada, la traducció catalana, i un comentari estrofa per estrofa basat fonamentalment en els vuit comentaris antics.

Hi ha textos que ens obliguen a descalçar-nos, perquè tenim la consciència que hi trepitgem terra sagrada. Poden tenir autor, o autors, però s'hi endevina alguna cosa més. No cometrem el sacrilegi de dir o intentar dir què és, o qui és, aquest "alguna cosa més". Cal mantenir el secret. El misteri. El sagrat.

Són textos que ens depassen. Que ens omplen i ens buiden. Que es fan llegir i, sobretot, rellegir. Són textos que queden.

No són propietat de cap generació, ni de cap cultura, ni de cap déu o semidéu. Són textos de tots, textos que ens anem passant els uns als altres conscients que no podem interrompre la transmissió. Els hem heretat i els deixarem en herència. Però, entremig, ens n'haurem servit a bastament.

 

Consell assessor de la col·lecció:

. Laia de Ahumada
. Halil Bárcena
. Raquel Bouso
. Xavier Melloni
. Xavier Serra Narciso