Com fem un llibre

La idea

La iniciativa d'editar un llibre determinat pot sorgir de moltes maneres. De vegades és fruit d'una reunió d'algun dels tres consells assessors amb què compta Fragmenta -cada consell es reuneix una o dues vegades l'any. També és possible que, fora de les reunions, algun dels assessors ens faci arribar suggeriments. Altres vegades som els editors mateixos els qui tenim una idea determinada, o és algun autor o traductor qui ens fa una proposta concreta. Sigui com sigui, cada proposta o idea concreta és avaluada en funció de la seva qualitat, viabilitat i coherència en el marc dels objectius i les col·leccions de Fragmenta.

comfemunllibre1

L'autor

Acceptada una idea o proposta, el diàleg amb l'autor serveix per afinar al màxim l'encaix d'aquella obra en els objectius i les col·leccions de Fragmenta. Per exemple, atès que Fragmenta és una editorial aconfessional adreçada a tothom, sovint demanem als autors que redactin la seva obra pensant no en la comunitat creient d'una determinada religió sinó en un destinatari universal. També els demanem que tinguin en compte que la prioritat de Fragmenta no és l'edició d'obres de teologia -‘discurs sobre Déu'- sinó de religió -‘discurs sobre la relació entre la humanitat i Déu'. En el cas de les col·leccions Introduccions i Sagrats i Clàssics, en què les obres són d'encàrrec, fem saber als autors o traductors les característiques específiques de la col·lecció en què es publicarà la seva obra. Amb tots els autors i traductors signem un contracte, en què es fixa, entre altres aspectes, la remuneració per la cessió dels drets d'autor i el termini de lliurament de l'original.

comfemunllibre2

L'original arriba

Quan l'original arriba a Fragmenta, la primera lectura serveix per comprovar la qualitat del text i el seu grau d'adaptació a les característiques de la col·lecció en què apareixerà. Això ens permet fer propostes a l'autor per tal d'afinar al màxim el text.

Efectuem aleshores la correcció d'estil, que genera sovint noves consultes a l'autor. La correcció es realitza d'acord amb el llibre d'estil de Fragmenta, és a dir, en funció dels criteris d'edició que Fragmenta ha adoptat en qüestions lingüístiques conflictives, en qüestions ortotipogràfiques, en la manera de citar la bibliografia utilitzada, etc.

Corregit el text, passem a maquetar-lo. La maquetació és particularment entretinguda perquè té en compte detalls una mica laboriosos però que contribueixen a la llegibilitat i bellesa de la caixa de text: els números són elzevirians; en les referències bibliogràfiques el cognom de l'autor va en versaleta espaiada, com hi van també les primeres paraules de cada capítol; les l geminades duen el punt volat una mica més petit que el signe de puntuació i la distància entre elles és menor -el kèrning és més estret, d'acord amb la tradició tipogràfica genuïna-, etc.

comfemunllibre3

Proves

Un cop maquetat el text, n'imprimim dos jocs de proves: un per a l'autor i un altre per realitzar-ne una correcció lingüística i tipogràfica. Introduïts els canvis, fem encara una correcció de segones proves per garantir la qualitat del resultat final.

Paral·lelament, hem anat treballant la coberta, la contracoberta i les solapes. Els dissenys i els textos que hi posem són fruit també del diàleg amb l'autor.

L'Agencia Española del ISBN ens proporciona els números d'ISBN, i la impremta ens dóna els números del Dipòsit Legal. Incorporem les dues dades al lloc corresponent de la pàgina dels crèdits. Amb l'ISBN, a més a més, es confegeix el codi de barres, pràcticament imprescindible per a la comercialització dels llibres. El codi de barres el volem també amb números elzevirians i en la nostra tipografia: fins i tot els detalls més amagats del llibre s'han de tractar amb la màxima cura i dignitat.

comfemunllibre4

A impremta

Quan ja tenim coberta i tripa maquetades i corregides, i quan creiem que tot és ja al seu lloc, arriba el moment de lliurar aquest material a la impremta que es cuidarà de la impressió i el relligat. Hi enviem coberta i tripa per correu electrònic o via FTP, i al cap d'un parell de dies ens envien proves -el «plotter de la impremta», en la terminologia del sector- perquè fem encara una darrera comprovació que tot sigui al seu lloc. Ja no és el moment d'introduir gaire canvis, però si s'han de substituir algunes pàgines de la tripa i canviar alguna cosa de la coberta, encara hi som a temps. Retornades les proves a la impremta, la resta de la feina ja no és nostra. Malgrat totes les correccions, sabem que quan ens arribarà el llibre imprès encara hi trobarem alguna errata, i ens haurem de consolar pensant que només als déus els escau la perfecció.

comfemunllibre5

Distribució

Des de la impremta una part del tiratge s'envia directament a Les Punxes, la distribuïdora que fa arribar els exemplars a les llibreries. És una tasca essencial: el distribuïdor visita les llibreries regularment per mostrar-los les novetats, explicar cada llibre, etc.; i es cuida de tota la logística inherent a la distribució: comandes, devolucions, trameses, albarans, facturació... Les Punxes és una distribuïdora que treballa amb una gran eficàcia: serveix les comandes de les llibreries en 24 hores, de manera que si encarregueu un llibre de Fragmenta a qualsevol llibreria us el podran servir en un termini molt breu.

comfemunllibre6

Promoció

L'altra part del tiratge ens arriba a l'editorial, des d'on enviem a l'autor els exemplars que li corresponen i on gestionem la promoció de l'obra: la feina no s'acaba amb el llibre imprès, ja que si no s'aconsegueix que arribi a qui hi pugui tenir interès hi ha el perill que els exemplars només serveixin per omplir magatzems de paper imprès. Cal, doncs, actualitzar la web i el Facebook, preparar una presentació del llibre -¡cada llibre es mereix una festa!-, trametre'n exemplars a la premsa, aconseguir que llibreries i biblioteques sàpiguen que existeix... i confiar que Fragmenta haurà estat un canal eficaç perquè autor i lectors entrin en comunicació a través de les paraules.

comfemunllibre7

Mitjancer entre autors i lectors, el llibre és un suport material privilegiat per al «tràfic de paraules». No hi ha «idees pures»: tot té una forma determinada, és a dir, tot es formalitza, tot s'encarna. Paraules, frases, textos, pàgines, cobertes, llibres, col·leccions: formes que faciliten la transmissió del patrimoni immaterial que anomenem cultura.

El llibre ens permet escoltar veus properes i llunyanes en l'espai i en el temps, i escoltar-les novament cada cop que vulguem. I subratllar els missatges, o ratllar-los, discrepar-hi, enfadar-s'hi, aprovar-los, corregir-los...

Els (bons) llibres ens permeten anar més enllà de la banalitat quotidiana i endinsar-nos en el territori on regnen el coneixement, el rigor i les idees. I el plaer. L'hedonisme de la lectura. També de la lectura d'assaig, perquè el coneixement és una font de plaer. No en va, sabor i saviesa tenen una etimologia comuna. Les Analectes de Confuci s'obren amb una invitació radical a descobrir l'hedonisme de la lectura i l'hedonisme de la vivència de la lectura: «Aprendre i, en cada ocasió, practicar el que s'ha après, ¿que no és un goig això?»

Perquè els clàssics saben que la lectura i la vida no són conceptes antagònics, sinó sinònims. Si no vivim la lectura esdevenim éssers escindits; si no llegim la vida actuem com a mers consumidors. Així responia Raimon Panikkar al seu amic Evangelista Vilanova, que li reclamava un article per a Qüestions de Vida Cristiana: «L'estic vivint!» Hem de viure la lectura i llegir la vida. I així anirem al fons de les coses. Sense trobar-lo mai.

Llibre d'estil de Fragmenta