Presentació

FRAGMENTA és una editorial independent que publica llibres clàssics i d’assaig en l’àmbit de les religions, sempre des d’una perspectiva rigorosament aconfessional. Publiquem «llibres no religiosos sobre religions», és a dir, llibres que poden ser llegits per tothom, que no pretenen alimentar cap experiència creient sinó esdevenir instruments per a cercadors que es mouen en un món d’incerteses. Ja no hi ha dogmes (ni dogmes creients, ni dogmes ateus): només hi ha interrogants i recerques, indagació i obertura, tempteigs i descobertes. La lectura és el millor aliat del subjecte que busca.

Volem ser plurals sense ser relativistes; volem acollir la diversitat religiosa sense caure en el sincretisme; volem combatre els sectarismes sense construir nous dogmatismes.

Aspirem a superar la dicotomia rigor/divulgació amb edicions que satisfacin al mateix temps la comunitat científica i el públic general, cada dia més exigent.

Presentacio1

FRAGMENTA va néixer el 8 de maig del 2007 de la mà d’Ignasi Moreta i Inês Castel-Branco. Publica al voltant de deu llibres l’any, en català, amb un tiratge mitjà de 1.500 exemplars.

Cada llibre mereix una festa, un ritual de pas, un diàleg públic entre autor i lectors. Per això, tots els nostres llibres es presenten en un acte públic. De vegades, són dos o tres lectors privilegiats els qui ens ofereixen el seu diàleg amb el text. De vegades, l’autor mateix ens en parla. De vegades, el text es torna recitació, música, dansa, art. De vegades, passen totes aquestes coses alhora. L’enregistrament videogràfic d’aquests actes permet generar debat, apropar els autors dels lectors i compartir l’experiència viscuda.

FRAGMENTA disposa de sis col·leccions:

Presentació sota

Fragmenta és una forma plural del llatí fragmentum, ‘fragment'.

fragment 1 m. [LC] Tros d'una cosa trencada. 2 m. [LC] Part que ha restat, que es publica o se cita d'una obra. 3 m. [MU] Part d'una obra musical.

Considerem que cap religió no pot tenir la pretensió de creure que esgota en si mateixa tota la Realitat, que ho explica tot amb exclusió de les altres. És possible entendre les religions com a fragments, com a intuïcions sempre incompletes i imperfectes d'una realitat més gran.

També els llibres els podem entendre com a fragments: intents més o menys reeixits, més o menys frustrats, de comprendre una realitat que ens depassa. Les nostres societats ja no admeten la cultura del llibre únic: cap llibre no pot tenir la pretensió de ser el llibre, i editors i lectors han de fer la tasca de colligere fragmenta -de recollir els fragments dispersos d'una unitat futura sempre anhelada.

Presentacio3